Pravilnik o zasebnosti

Podjetje: Anže Hribar s.p. 

Naslov: Chengdujska cesta 12, 1000 Ljubljana

Kontaktni email: info@ziandesigns.com

Zagotavljamo, da so naše aktivnosti skladne z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15)..

 

Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika.

Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju tega pravilnika o zasebnosti, zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov)
 • kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali e-poštne komunikacije);
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URL)
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda ponudniku ob zahtevi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.

 

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • privolitev posameznika,
 • zakon in pogodbena podlaga,
 • zakoniti interes.

 

Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite:

 • ko se naročite na prejemanje e-novic,
 • ko nam posredujete svoje podatke po elektronski pošti,
 • ko nam izročite svoje podatke v obliki poslovnih vizitk,
 • kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.

 

Časovno obdobje, v katerem Ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov.

 

Obdelava na podlagi vašega soglasja

Ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke za naslednje namene, kadar za to podate soglasje:

 • za namene obveščanja o svojih storitvah, ponudbah in produktih v obliki novic in e-poštnih sporočil,
 • za druge namene, za katere se v posameznih primerih posebej strinjate pri sodelovanju s ponudnikom.

 

Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, vas bomo morali prositi za zagotovitev vaših osebnih podatkov; v primeru, da osebnih podatkov ne boste zagotovili, s ponudnikom ne boste mogli skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne bo mogel izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi.

 

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, ki je utemeljen na podlagi namenom obdelave osebnih podatkov in za katere si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:

 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp in drugi);
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook).
 • ponudniki obdelave podatkov in analitike;
 • vzdrževalci IT sistemov;
 • ponudniki plačilnih sistemov.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj na podlagi ustreznih pogodb ter v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov. Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov nepooblaščenim osebam.

 

Hramba osebnih podatkov

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo, za ponudnikovo pošiljanje e-novic ipd.).

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, Ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 

Kako varujemo vaše osebne podatke?

Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si vseskozi prizadevamo izvajati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov.

V družbi Zian Designs med drugimi tehničnimi ukrepi varovanja osebnih podatkov, uporabljamo tudi naslednje ukrepe:

 • omejen osebni dostop do vaših podatkov glede na potrebo po seznanitvi in izključno za navedeni namen,
 • prenos zbranih podatkov izvajamo v šifrirani obliki,
 • stalno spremljanje dostopa do sistemov IT za odkrivanje in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov.

 

Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

 

Izbris, popravek, ugovor in druge pravice

Posamezniki, ki želite, da vaše podatke trajno izbrišemo iz naše baze osebnih podatkov, nam to sporočite na elektronski naslov info@ziandesigns.com. Zagotavljamo, da bomo izbris izvedli v roku 15 dni in vas o tem ustrezno obvestili.

Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na elektronski naslov info@ziandesigns.com. Zagotavljamo, da bomo vašo zahtevo izvedli v roku 30 dni.

Vaše pravice, kontakt, pravica do pritožbe

V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, nam to prosim sporočite na elektronski naslov info@ziandesigns.com.

Pravico imate:

 • da od nas zahtevate, da vam zagotovimo nadaljnje podrobnosti o tem, kako uporabljamo vaše podatke,
 • da dostopate do vaših osebnih podatkov in kopije podatkov, ki ste nam jih posredovali,
 • da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke brez oviranja posredujete drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo, če obdelava vaših podatkov temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi,
 • da od nas zahtevate, da posodobimo vse netočnosti v podatkih, ki jih hranimo,
 • da od nas zahtevate, da izbrišemo vse podatke, za uporabo katerih nimamo več zakonite podlage,
 • da, kadar obdelava temelji na privolitvi in v zvezi s kakršnim koli neposrednim trženjem, prekličete svoje privolitev z veljavnostjo za naprej, tako da prenehamo z navedeno obdelavo,
 • da ugovarjate kakršnikoli obdelavi [vključno z oblikovanjem profila], ki temelji na zakonitih interesih, zaradi vaših posebnih okoliščin, razen če imajo naši razlogi za navedeno obdelavo prednost pred kakršnim koli poseganjem v vaše pravice glede varstva podatkov,
 • da od nas zahtevate, da omejimo način, kako uporabljamo vaše podatke, na primer med proučevanjem pritožbe.

 

Če niste zadovoljni z našo uporabo vaših podatkov ali z našim odzivom na kakršno koli uveljavljanje navedenih pravic, imate pravico do pritožbe na organ za varstvo podatkov (https://www.ip-rs.si/).

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

v1.0 19/05/2019